פרסומיםPRESS

תערוכת ארבעים על ארבעים התערוכה השמינית לאדריכלים צעירים 2016

אתר אקרשטיין – על השימוש היחודי בבריקים

אדריכלים צעירים, הוצאת טבע הדברים, 2011

אדריכלים צעירים, הוצאת טבע הדברים, 2011

תערוכת ארבעים על ארבעים התערוכה השישית לאדריכלים צעירים 2012

תערוכת ארבעים על ארבעים התערוכה השביעית לאדריכלים צעירים 2014

רישום בצל קילוף נוסף | תצוגת קבע | 2019 | המפעל | ירושלים

חתול ורוד חתול לבן | 2019 | המפעל | ירושלים

אואזיס תחנות דלק בישראל | 2014 | גלריית בית האדריכל | יפו | אוצרות: מיכל אהרוני , ערן טמיר – טאוויל

חברה בוועדה אומנותית של פסטיבל מנורת לילה 2015 - 2017